LESNÁ TECHNIKA

Náš sortiment lesnej techniky pozostáva zo širokého a zaujímavého spektra kvalitných a osvedčených strojov európskych výrobcov.

Lesné, pôdne a pňové frézy PRINOTH-AHWI

Lesné frézy:

m650V porovnaní s inými metódami odstraňovania drevín a čistiacich prác v teréne existujú dva opakujúce sa dôvody, ktoré jasne ukazujú výhody mulčovania.

  • Mulčovanie je rýchlejšie a úspornejšie
  • Mulčovanie je oveľa udržateľnejšie

Pri ekonomickom porovnaní zistíme výhody mulčovania ktoré nahrádza proces, ktorý často pozostáva z viacerých krokov. Kým mulčovanie vyčistí a odstráni biologický materiál v jednom kroku, konvenčné stroje a pracovníci musia dreviny najskôr zoťať, zhromaždiť, odviesť a nakoniec zlikvidovať.

Pôdne frézy

rfl700Pôdne frézy vytvárajú najlepšie podmienky pre nové plantáže dokonca aj v ťažkých pôdnych podmienkach. V jednom kroku rozrušia koreňový systém a zbytkové drevo v pôde, prekypria pôdu a zapracujú organický materiál.

S výhodou sa používajú pri spracovávaní lesných, poľnohospodárskych a stavebných oblastí. Pri rekultivácii plantáží pomáhajú vyhnúť sa pracnému a strojovo náročnému odstraňovaniu koreňových systémov. Rozdrvený materiál z koreňových systémov a zbytkového dreva sa zmieša s pôdou a znovu sa zavádza do prírodného cyklu. To vytvára homogénnu a výživnú pôdu. Vo svojej podstate ide o najprirodzenejšiu, najudržateľnejšiu a nákladovo najefektívnejšiu metódu zúrodnenia pôdy.

Pôdu je možné spracovávať až do maximálnej hĺbky 50cm.

Pňové frézy

s700Na rozdiel od klasického vytrhávania pňa aj s koreňom pomocou ťažkej techniky je frézovanie podpníkov oveľa ekologickejšou a šetrnejšou alternatívou. Pri frézovaní je biologický materiál navrátený do pôdy kde svojím rozkladom uvoľňuje živiny.

S700 – pňová fréza navrhnutá pre bagre v hmotnostnej kategórii 6-12 ton a pre šmykom riadené nakladače o výkone až 90 PS. Priemer rotora je 700mm a je vybavený 45 kladivkami, čo zabezpečuje výborné frézovacie vlastnosti.Nosiče náradia RAPTOR

r300Raptory sú navrhnuté špeciálne pre použitie s lesnými mulčovacími frézami. Pásové vozidlá sa vo všeobecnosti používajú kdekoľvek, kde konvenčné vozidlá dosahujú svoje limity. Strmé svahy, mäkké zeminy, vetvy, korene a mnohé ďalšie prekážky vedú k špecifickým požiadavkám na nosiče náradia. Raptory Prinoth sú navrhnuté na splnenie týchto špecifických požiadaviek s využitím dlhoročných skúseností v odbore. Dlhý servisný interval, trakcia v teréne a efektivita je veľkou výhodou týchto strojov. Je taktiež myslené na obsluhu, ktorej je zabezpečená najvyššia úroveň komfortu.

PLK TECHNIKA,s.r.o.

PLK Technika, s.r.o. je profesionálna spoločnosť, zaoberajúca sa predajom a servisom lesnej, poľnohospodárskej a komunálnej techniky na území Slovenskej Republiky. Našim zákazníkom ponúkame komplexné služby vrátane predaja náhradných dielov a poradenstva. Naše know-how spočíva najmä v zamestnancoch, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s prácou v odbore.

tra2
sipka1
binderbergercaffiniflieglgoldonikomatsumaschinomusmaxnhsprinothritterseko
sipka2

web a seo: fg Ateliér