LESNÁ TECHNIKA

Náš sortiment lesnej techniky pozostáva zo širokého a zaujímavého spektra kvalitných a osvedčených strojov európskych výrobcov.

Lesné frézy

V porovnaní s inými metódami odstraňovania drevín a čistiacich prác v teréne existujú dva opakujúce sa dôvody, ktoré jasne ukazujú výhody mulčovania.

 • Mulčovanie je rýchlejšie a úspornejšie
 • Mulčovanie je oveľa udržateľnejšie

Pri ekonomickom porovnaní zistíme výhody mulčovania ktoré nahrádza proces, ktorý často pozostáva z viacerých krokov. Kým mulčovanie vyčistí a odstráni biologický materiál v jednom kroku, konvenčné stroje a pracovníci musia dreviny najskôr zoťať, zhromaždiť, odviesť a nakoniec zlikvidovať.

Mulčovanie nielenže odstraňuje vegetáciu, ale aj ju znova zavádza do ekosystému v drvenej forme. To znamená, že vzniknutá biomasa je rovnomerne rozmiestnená do plôdy.Výsledkom je pôda, ktorá aj po odstránení vegetácie nevysychá a nepodlieha erózií vetra a dažďa. Proces prirodzeného biologického rozkladu tiež vytvára vrstvu humusu, ktorý je mikroorganizmami transportovaný do pôdy a robí ju viac úrodnou.

Lesné frézy Prinoth-AHWI sú zariadenia určené na mechanické mulčovanie a frézovanie drevín pomocou rotačných nástrojov. Ponúkajú širokú škálu využiteľnosti ako odstraňovanie náletových drevín, likvidácia nežiaducich drevín pod elektrovodmi, rekultivácia výsadieb, likvidácia zbytkov po ťažbe dreva, likvidácia starých sadov, príprava pôdy pred zalesňovaním, údržba lesných ciest a zvážnic, čistenie budúcich stavenísk...

Rozdelenie lesných fréz:

Mulčovacie frézy s mechanickým pohonom – mulčovacie frézy uchytené na trojbodovom závese, mechanicky poháňané vývodovým hriadeľom

 • M450m – ľahká mulčovacia fréza pre univerzálne nasadenie na traktoroch alebo nosičoch náradia s výkonom od 60 do 180 PS.
 • M550m – mulčovacia fréza pre stredne ťažké nasadenie s priemerom rotora 550 mm. Vhodná na traktory a nosiče náradia s výkonom v rozmedzí 100-250 PS.
 • M650m – mulčovacia fréza pre stredne ťažké nasadenie s priemerom rotora 650 mm. Vhodná na traktory a nosiče náradia s výkonom v rozmedzí 200-350 PS, so závesom KAT III/IV.
 • M700m – mulčovacia fréza pre ťažké nasadenie s priemerom rotora 700 mm. Je určená pre traktory a nosiče náradie s výkonom od 250 do 550 PS a záves KAT III/IV.
Technické údaje

tab1

Mulčovacie frézy s hydraulickým pohonom - mulčovacie frézy vhodné pre uchytenie na šmykom riadených nakladačoch a hydraulických nosičoch náradia

 • M450h – ľahká mulčovacia fréza pre univerzálne použitie na šmykom riadených nakladačoch vo výkonovom rozmedzí 80-130 PS.
 • M550h - mulčovacia fréza pre stredne ťažké nasadenie s priemerom rotora 550 mm. Vhodná pre hydraulické nosiče náradia s výkonom v rozmedzí 150-300 PS.
 • M650h - mulčovacia fréza pre stredne ťažké nasadenie s priemerom rotora 650 mm. Vhodná pre hydraulické nosiče náradia s výkonom v rozmedzí 200-450 PS.
Technické údaje

tab2

Mulčovacie frézy pre použitie na bagroch – hydraulicky poháňané mulčovacie frézy vhodné k upnutiu na hydraulické rameno bagra.

 • M450e – ľahká mulčovacia fréza optimalizovaná pre čo najpohodlnejšie použitie a manipuláciu. Vyrábaná v dvoch variantách s pracovným záberom 900 mm pre bagre v hmotnostnej triede 6-12 ton a s pracovným záberom 1300 mm pre bagre v hmotnostnej triede 12-20 ton.
 • M550e – univerzálna mulčovacia fréza pre použitie na bagroch v hmotnostnej triede 18-30 ton.
Technické údaje

tab3

PLK TECHNIKA,s.r.o.

PLK Technika, s.r.o. je profesionálna spoločnosť, zaoberajúca sa predajom a servisom lesnej, poľnohospodárskej a komunálnej techniky na území Slovenskej Republiky. Našim zákazníkom ponúkame komplexné služby vrátane predaja náhradných dielov a poradenstva. Naše know-how spočíva najmä v zamestnancoch, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s prácou v odbore.

tra2
sipka1
binderbergercaffiniflieglgoldonikomatsumaschinomusmaxnhsprinothritterseko
sipka2

web a seo: fg Ateliér